X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

رسم رادیکال رادیکال 2 بر روی محور اعداد حقیقی

قبل از اینکه ما وارد بحث شویم بهتر است نگاهی به لینک زیر داشته باشیم

نمایش اعداد گنگ بر روی محور اعداد

علاوه بر این مقدماتی را توضیح می دهم .

همانطور که می دانیم در یک مثلث قائم الزاویه مانند شکل زیر اگر h  ارتفاع مثلث قائم الزاویه باشد که بر وتر وارد می شود که وتر را به ۲ قسمت a , b   تقسیم می کند .آنگاه خواهیم داشت که :

 37_1

حالا اگر در مثلث قائم الزاویه فوق اگر a  برابر رادیکال ۲ باشد و b  برابر با ۱ باشد داریم :

ادامه مطلب ار سایت ما : http://math2easy.com/?p=629