X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سوالی که اکثرا با آن مواجه می شوم که تدریس خصوصی برای چه کسانی مناسب است آیا تدریس خصوصی فقط برای دانش آموزان ضعیف مناسب است ؟

در جواب باید گفت که تدریس خصوصی یک مورد ثابتی و قانون ثابتی نیست یعنی چه ؟

به نطر من حتی دانش آموزان موفق شاید در طول سال تحصیلی حداقل و جمعا با یک جلسه در هر ماه شاید نیاز داشته باشند یعنی در طول سال تحصیلی کلا هفت یا نه جلسه نیاز داشته باشند چرا؟ برای اینکه ممکن است برخی موارد خاص را متوجه نشوند و یا شاید از آن غافل شوند .

اما شاگردان متوسط و پایین قطعا به تعداد جلسات بیشتری نیاز دارند تا درس را بهتر متوجه  شوند ، مشکل اینجاست که اکثر افراد فقط شب امتحان به یاد درس می افتند ، در حالی که یادگیری ریاضی تابع یک فرآیند زمانی است که حتما باید رعایت شود چرا که در غیر اینصورت بی فایده است . از نظر من یادگیری ریاضی در طول سال تحصیلی با تعداد جلسات منفصل و منظم بسیار بهتر از جلسات فشرده شب امتحان است ، و حتی شب امتحان زمانی برای استراحت است نه درس خواندن فشرده ، چرا که مغز شما نیاز به آرامش دارد ، که این آرامش شب امتحان بسیار مهم است .