X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در مثلث قائم الزاویه زیر دو زاویه  b,c  متمم هستند ، یعنی مجموع هر دو زاویه برابر ۹۰ درجه  است حال بر این اساس داریم :

24_1

پس می توان نتیجه گرفت که اگر دو زاویه متمم هم باشند کسینوس هر زاویه برابر متمم سینوس آن زاویه است .مثلا :

Sin 30= Cos 60

Sin 45 =Cos 45

Sin 60=Cos 30


برای دیدن ادامه مطلب کلیک کنید