X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اگر در یک تابع با افزایش مقدار x  مقدار y  نیز افزایش یابد در این صورت ما تابع را اکیدا صعودی می نامیم .به تعبیری دیگر اگر به ازای هر x1 , x2   از دامنه تابع ، که  x1<x2  باشد آنگاه باید f(x1) <=f(x2)  باشد .در این حالت تابع صعودی است و اگر f(x1) < f(x2)  باشد تابع را اکیدا صعودی می گوییم .پس :

     به همین ترتیب برای تابع نزولی هم خواهیم داشت ، اگر به ازای افزایش مقدار  x  مقدار متغیر y کاهش  می یابد تابع نزولی خواهد بود به تعبیری کامل و مشابه بالا اگر :